PRIVACY VERKLARING

Vinco houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Deze Verklaring richt zich uitsluitend op werkzoekenden. Vinco spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Vinco behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

 

Algemene gegevens

Van alle bezoekers aan de website van Vinco worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen CV's, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

 

Persoonlijke gegevens

Door het invullen van formulieren op de website van Vinco geef je toestemming aan Vinco om de gegevens te registreren in een database.

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Vinco. Daarnaast legt Vinco gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten. Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een opt-out, een link waarmee je je kunt uitschrijven voor berichten per e-mail.

 

Reageren op vacatures

Om jou in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers.

 

Wanneer je het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan Vinco om jouw persoonlijke gegevens te bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

 

Gegevens wijzigen en verwijderen

Je kunt op elk gewenst moment besluiten om je CV. aan te passen of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Vinco verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan onderstaand e-mail adres en Vinco zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

COOKIE BELEID

Vinco maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Cookies zijn bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie een bepaalde bezoeker kan herkennen. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Als je bij het inloggen aangeeft dat je ingelogd wilt blijven op die computer, dan worden via de cookies je inloggegevens bewaard waardoor het inloggen sneller gaat.

 

Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt Vinco gebruik van die cookies.

Zo houdt een statistiekenprogramma voor Vinco  bij hoe onze bezoekers door de site heen navigeren.

Hierdoor kan Vinco de site gebruiksvriendelijker, logischer en toegankelijker maken.

 

Als je niet wilt dat wij cookies plaatsen, kun je de cookies in je browser uitschakelen.

Dit zal de bruikbaarheid van de site aanzienlijk verminderen.

 

Vinco en derden weten niet (en hebben geen interesse in) de identiteit van de bezoekers.

 

De meeste cookies die geplaatst worden op websites van Vinco, kun je zowel individueel als collectief weigeren

via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Hier kun je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser.

DISCLAIMER

Wij verzoeken je onderstaande informatie zorgvuldig te lezen.

Door de website van Vinco te raadplegen, stem je automatisch in met deze voorwaarden.

 

De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Vinco. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Vinco.

 

Vinco wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

 

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

 

 

 

CONTACT

 

Vragen, opmerkingen, verzoeken of suggesties kun je stellen/doen via contact@vinco.nl

 

Wij maken gebruik van anonieme cookies en hanteren een privacy verklaring meer informatie. OK